Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020

V pondělí 2. 9. 2019 se uskutečnilo slavnostní zahájení školního roku 2019/2020. Do dvou I. tříd přišel přivítat naše nejmladší žáky – prvňáčky vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Města Kroměříž Mgr. Jiří Pánek. Školu bude v novém školním roce navštěvovat téměř 390 žáků, kteří budou rozdělení do 17 tříd. Všem žákům a zaměstnancům školy přejeme úspěšný školní rok.

Kalendář akcí