Přijímačky nanečisto

I když je dubnový termín přijímacích zkoušek na střední školy ještě relativně daleko, žáci devátého ročníku se na ně intenzivně připravují jak v hodinách českého jazyka a matematiky, tak v přípravných kroužcích v rámci školního klubu.

Nedílnou součástí přípravy jsou i přijímačky nanečisto, které se v letošním školním roce konaly v polovině prosince. Žáci měli možnost si vyzkoušet šedesátiminutový test z českého jazyka a po krátké pauze následně pracovali sedmdesát minut na testu z matematiky. Pocity po napsání testů byly různorodé, od zmaru po spokojenost. Všechny spojovala únava, jež se po intenzivní práci projevila. Díky výsledkům, které vyučující poskytly, žáci vidí, jak si aktuálně vedou a na čem je třeba ještě zapracovat.

Věříme, že tato zkouška pomůže našim žákům při rozhodování, na který typ školy si v únoru podají přihlášku.

Kalendář akcí