Policista je můj kamarád – preventivní program Policie ČR

O tom, že setkání s policií nemusí být vždy nutně složité, se přesvědčili v pondělí 20. března žáci II. A a žáci páté třídy. Navštívila je totiž paní policistka, která si pro ně připravila program zaměřený na předcházení chování, které může vést k nechtěným životním situacím. U druháčků se zaměřila především na seznámení s náročnou prací policie a podpořila děti v tom, jak se mají vhodně chovat, aby byl policista vždy spíše jejich kamarád. V páté třídě pak přišla na řadu zmínka o šikaně, škodlivosti kouření, užívání drog a o jiných závislostech i případných důsledcích. Věříme, že toto setkání děti obohatilo, a že jim pomůže lépe se v rizikových situacích zorientovat.