Informace k zahájení skupinové výuky žáků 9. ročníku

Dobrovolná skupinová výuka se bude zaměřovat na přípravu k přijímacím zkouškám v předmětech Český jazyk a Matematika dle následujícího rozvrhu:

Pondělí           Čj – Mgr. Marie Krčmářová (2 vyučovací hodiny)

Úterý              M – Mgr. Martina Švecová (2 vyučovací hodiny)

Středa             M – Mgr. Martina Švecová (2 vyučovací hodiny)

Čtvrtek – volno

Pátek               Čj – Mgr. Iva Prokšová (2 vyučovací hodiny)

Výuka online bude pokračovat ve stejném režimu jako doposud se zachováním online konzultací ve stejných termínech. Výuka ostatních předmětů bude v tomto období přerušena.

Výuková skupina může mít max. 15 žáků, žáci 9. ročníku budou podle přihlášeného počtu žáků rozděleni do maximálně dvou skupin.

Výuka bude probíhat pro skupinu č. 1 od 8.00 do 9.40 hod. (příchod do školy v 7.50 hod.). V případě otevření dvou skupin se skupina č. 2 bude učit od 10.00 do 11.40 hod. (příchod do školy 9.50 hod.). Žáci čekají před školou ve dvoumetrových odstupech (ne ve skupinách), vstupují do budovy pouze s pedagogem. Po skončení výuky žáci opouštějí za doprovodu pedagoga budovu školy a odchází domů. Školní jídelna je uzavřena, stravování žáků nebude zajištěno.

Složení skupin se nesmí měnit; žák, který se chce zapojit do skupinové výuky, se musí přihlásit nejpozději do 7. 5. 2020, pozdější přihlášení není možné. Přítomnost ve škole bude sledována, přerušení nebo zrušení docházky bude rodič omlouvat podle pravidel do 3 dnů absence.

Rodiče nahlásí během následujících dnů (4. – 7. 5.) řediteli školy e-mailem, zda se bude žák účastnit skupinové výuky 9. ročníku. Výuka bude probíhat od 11. 5. 2020 až do termínu přijímacích zkoušek na SŠ.

Rodiče si vytisknou, vyplní a podepíší ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění umístěné v příloze informačního e-mailu a na webu školy; žák přinese podepsané prohlášení 11. 5. 2020 do školy.

Základní hygienická pravidla:

  • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
  • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
  • Po vstupu do budovy školy žák použije dezinfekci na ruce a bude mu změřena teplota bezkontaktním teploměrem.
  • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý znovu použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
  • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
  • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Mgr. Milan Budín – ředitel školy

Informace MŠMT

Čestné prohlášení

Kalendář akcí