Historicko-fyzikální exkurze

Žáci 9. ročníku se vydali 6. listopadu se svými třídními učitelkami na historicko-fyzikální exkurzi do Přerova. V rámci dějepisu navštívili v Muzeu Komenského animační program „Pod rudou hvězdou“. Na časové ose se posunuli do druhé poloviny 20. století a stali se očitými svědky klíčových událostí, jakými byly politické procesy 50. let, Pražské jaro, srpnová okupace 1968 a Sametové revoluce. Kromě důležitých dat si díky výstavě dokázali utvořit dobrou představu o každodenním životě, vybavenosti domácností, hračkách, módě, škole…

V rámci fyziky navštívili podnik Meopta, kde se vyrábí špičkové optické přístroje. Prohlédli si výrobní závod a zjistili, jak se brousí čočky např. do dalekohledů. Viděli nejnovější CNC stroje, které obrábějí nejčastěji hliník a vyrábí kovové součásti výrobků. Také už ví, jak funguje puškohled.

 

 

Kalendář akcí