Exkurze žáků 4. ročníku za tajemstvím výroby sýrů

Dne 4. května 2023 jsme využili pozvání pana ředitele Vyšší odborné školy potravinářské a Střední průmyslové školy v Kroměříži a vydali jsme se objevit tajemství výroby mléčných produktů.
Po úvodním seznámení mohli naši žáci zhlédnout ukázku práce v chemické a biologické laboratoři, kde si vyzkoušeli práci s mikroskopem a preparování nejrůznějších biologických vzorků. Podrobili se také čichové a zrakové zkoušce, kde pomocí čichu rozeznávali vůně a vizuálně rozlišovali barevné odstíny tekutin ve zkumavkách. Následně se přesunuli do školního poloprovozu (minimlékárny), kde pro ně byla připravena malá ochutnávka mléčných výrobků a taktéž si připravili svůj balkánský sýr a máslo. Neméně zajímavá byla ukázka zápisů chemických vzorců tamními studenty s poutavým výkladem o možnostech pracovního uplatnění v tomto vystudovaném oboru.
Po vyčerpávajícím dopoledni dostali žáci od pana ředitele balíček s milým překvapením. Exkurze byla pro naše žáky velmi přínosná a zábavná. Velký dík patři panu řediteli VOŠP a SPŠM, Mgr. Michalu Pospíšilovi.

Nebyly nalezeny žádné obrázky