Proměny – výstava výtvarných prací žáků školy

Proč proměny?
V našich představách, v našem každodenním životě mohou existovat rozmanité světy plné fantastických barev a tvarů, které nás dokážou vytrhnout ze všední reality. Proměny reality s využitím různých druhů papírů, novin a jiných tiskovin dávají výtvarným pracím nový pohled vidění světa kolem nás. Naše výstava ukazuje ztvárnění tohoto světa prostřednictvím barev a tvarů s hojným využitím výtvarné techniky koláže. Staré knihy, tiskoviny a různé druhy papírů dávají možnost proměny v nový celek, ve kterém si každý může uplatnit svůj originální pohled na svět a vytvořit tak dílo, které dostává nový smysl.
Hledání, přetváření, trhání, dokreslování, střídaní textur, a hlavně proměna starých materiálů v nové, je to, co jsme hojně v hodinách výtvarné výchovy využívali a no co jsme se zaměřovali. Výsledkem jsou rozmanité práce našich žáků, na kterých můžete vidět výtvarný vývoj dětí od příchodu do školy, až po téměř dospělé osoby, které naši školu opouštějí.
Slavnostní vernisáž výstavy se uskutečnila 4. 5. 2023. V krátkém programu zazněly písně Yvonne Přenosilové a Lucie Bílé v podání Magdalény Kuciánové a houslové duo Klára Vymlátilová a Eliška Mikulenková přednesly 1. větu Jana Václava Stamice, Allegro.
Autorky výstavy Jana Hroncová a Jindra Falcmanová zvou zájemce ke zhlédnutí výstavy v Knihovně Kroměřížska do konce měsíce května.

Kalendář akcí