Exkurze do přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně

Exkurze do přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně ve spolupráci s COPT Kroměříž se uskutečnila ve středu 21. 9. 2022.
Účastnili se jí žáci třídy VIII. A. Po celou dobu byl s námi průvodce, který nás nejdříve seznámil s chodem elektrárny v přednáškové místnosti. Po úvodní přednášce jsme navštívili nejvyšší patro podzemní kaverny s turbínami. Následně nás autobus vyvezl postupně k dolní i horní nádrži.
Počasí nám úplně nepřálo, na horní nádrži byla mlha, ale i tak jsme si exkurzi užili a někteří si obešli celou horní nádrž dokola.

Kalendář akcí