„Den bez aut“ pro žáky 5. ročníku

Žáci 5. ročníku se zúčastnili akce „Den bez aut“ na dopravním hřišti, kterou pořádala organizace Červený kříž. Vyzkoušeli si první pomoc, získali nové vědomosti, prošli kvízem na kole štěstí, projeli se károu a v neposlední řadě si vyzkoušeli, jak člověk reaguje, když je pod vlivem alkoholu nebo drog prostřednictvím simulačních brýlí. Nejen, že to bylo dopoledne plné zážitků, ale děti si odnesly cenné informace a za splnění úkolů byly odměněny drobnými dárky. Děkujeme tímto organizátorům a všem, kdo se na akci podíleli.

Kalendář akcí