Celoškolní projekt Bezpečná škola

Po více než třech letech proticovidových opatření se nám podařilo zorganizovat tradiční celoškolní projekt Bezpečná škola, při kterém seznamují starší žáci s bezpečnostní tematikou své mladší spolužáky. Kromě teorie mají pro své mladší spolužáky připraveny i různé praktické úkoly, kterými ověřují získané vědomosti.

Žáci VII. A si připravili pro druháky stanoviště k tématu Mimořádné události. Druháci se dozvěděli, jak se zachovat při požáru či povodni, co znamená zkratka IZS, rozeznávali varovné signály, a pokusili se zabalit si evakuační zavazadlo. Žáci VII. B a VIII. A si pro třeťáky připravili na Sokolském hřišti stanoviště s cyklistickou tematikou. Třeťáci si ověřili své znalosti dopravních značek, řešili křižovatky, museli popsat správně vybavené kolo a zamýšleli se nad nebezpečnými situacemi v dopravě. Žáci VIII. B a IX. B připravili pro čtvrťáky stanoviště k tématu Jak přežít? Čtvrťáci se naučili uvázat jednoduché uzly, luštili Morseovu abecedu či hledali poklad pomocí navigační techniky. Na páťáky čekalo téma první pomoci. Žáci IX. A je učili ošetřit krvácení, zlomeniny, popáleniny a základy resuscitace.

Šesťáci stmelovali třídní kolektiv pomocí různých her a naši nejmenší prvňáčci navštívili v rámci projektu městskou policii a hasiče.

Kalendář akcí