Získali jsme opět 2. národní cenu a Evropský certifikát kvality

Celoroční aktivní práce žáků 5. ročníku na eTwinningovém projektu Inside the Rainbow byla oceněna na Národní konferenci eTwinningu, kde jsme obdrželi Národní certifikát kvality a 2. národní cenu v kategorii 1. stupně ZŠ. K těmto významným oceněním následně přibyl i Evropský certifikát kvality.

Žáci spolupracovali na projektových aktivitách se šesti partnerskými školami v Itálii, Bulharsku a Polsku. Tématem projektu byla duha, její barvy a jejich vliv na nejrůznější oblasti lidského života.  Malí eTwinneři se dozvěděli zajímavosti o světle, seznámili se s Newtonowou teorií, prováděli různé pokusy, vytvářeli duhu a kreslili obrázky. Dále poznávali, co jednotlivé barvy duhy lidem přináší i to, jaký vliv mohou barvy mít na zdravé stravování. Projekt také rozvíjel zájem dětí o čtení v cizím jazyce a umožnil dětem několikrát se setkat prostřednictvím videokonference a komunikovat s partnery v angličtině.

Projektové aktivity byly zábavné, motivující a prolínaly se různými předměty. Současně přispěly k rozvíjení čtenářské gramotnosti, sociálních, komunikativních i digitálních kompetencí žáků.

Kalendář akcí