Žákovský parlament v Praze

V naší škole pracuje celoročně žákovský parlament složený z vybraných žáků každé třídy 6. – 9. ročníku.  Na pravidelných schůzkách s vedením školy, které zastupuje p. Falcmanová, společně řeší problémy, organizují pro ostatní spolužáky sběrové akce a soutěže, zajišťují pravidelné pondělní hlášení do školního rozhlasu apod. Za tuto celoroční práci byli odměněni 12. června, kdy se vydali na zájezd do Prahy. Vedle návštěvy historických památek navštívili i Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR a setkali se s předsedou PS panem Radkem Vondráčkem. Ten zavzpomínal na své dětství právě v naší základní škole. Ačkoli bylo parné počasí, jedinečných zážitků bylo mnoho. Výlet to byl opravdu skvělý.

Poděkování patří panu Martinu Marvanovi a společnosti Kromexim, který dětem tento výlet sponzorsky podpořil za celoroční spolupráci. Děkujeme.

Mgr. Jindra Falcmanová

Kalendář akcí