Spolužáci ze III. A se představují

Školní rok se dávno rozběhl a my máme za sebou spoustu práce. V hodinách ČJS jsme se hodně věnovali tématům vzájemných vztahů a pravidel slušného a kamarádského chování. Svého kamaráda jsme pak nakreslili ve výtvarné výchově a jeho portrét jsme obohatili charakteristikou připravenou ve slohové části českého jazyka. Jednotliví žáci – aktéři tohoto miniprojektíku se vám nyní představují v přiložené fotodokumentaci.

Kalendář akcí