Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018

V pondělí 4. 9. 2017 se uskutečnilo slavnostní zahájení školního roku 2017/2018. Do dvou I. tříd přišel přivítat naše nejmladší žáky – prvňáčky vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Města Kroměříž Mgr. Jiří Pánek. Školu bude v novém školním roce navštěvovat více než 330 žáků, kteří budou rozdělení do 15 tříd. Všem žákům a zaměstnancům školy přejeme úspěšný školní rok.

Kalendář akcí