Projektový den „Všeho s mírou“

Další zajímavý projekt pro žáky 8. ročníku se uskutečnil v úterý 30. 5. 2017. Žáci byli rozděleni do pěti skupin, ve kterých spolupracovali v jednotlivých dílnách. Během dne se zamýšleli nad tím, jaké důsledky může mít plýtvání surovinami a energiemi v celosvětovém měřítku, tvořili plakáty o třídění odpadu a testovali své vědomosti v soutěži „Odpady a jejich využití“. Cílem projektu „Všeho s mírou“ je přivést žáky k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí a seznámit je s principy trvale udržitelného života.

Kalendář akcí