Projektový den Třídní klima v VIII. A

Dne 19. 9. 2017 žáci VIII. A prožili školní den se svou třídní učitelkou RNDr. Dagmar Vackovou a se školní psycholožkou Mgr. Barborou Francovou.

V rámci projektu „Třídní klima“ měli možnost vyzkoušet si zážitkové hry zaměřené na spolupráci a budování třídního kolektivu. Vzhledem k nově příchozím žákům nechyběly také hry umožňující poznat se navzájem a usnadnit vznik přátelství. Po jednotlivých blocích následovaly diskuze o průběhu her. Žáci tak otevřeně mluvili o tom, čeho si na svých spolužácích cení a jaký je další směr rozvoje v jejich kolektivu, na kterém si přejí zapracovat. Také nabídli, čím mohou svým spolužákům prospět či pomoct. Do všech her se s nadšením zapojili a perfektně spolupracovali.

Kalendář akcí