Projektový den – Bezpečná škola

V pátek 22. června se na Komenské uskutečnil celoškolní projektový den s názvem Bezpečná škola. Žáci 2. stupně si vyzkoušeli role učitelů a připravili pro své mladší spolužáky mnoho stanovišť s bezpečnostní tematikou. Druháci se pod vedením sedmáků učili o mimořádných událostech – jak se správně zachovat při požáru a povodni, jak zabalit evakuační zavazadlo a o různých varovných signálech. Třeťáci absolvovali na dopravním hřišti pod vedením VIII. B dopravní výuku. Kromě teorie si při jízdě na kole vyzkoušeli i různé disciplíny na rychlost či šikovnost. V Podzámecké zahradě se čtvrťáci pod vedením VIII. A učili jak přežít v přírodě. Seznámili se např. s Morseovou abecedou, vyzkoušeli si uvázat různé typy uzlů a pomocí navigační techniky hledali poklady. Páťáci se zase na Sokolském hřišti pod vedením deváťáků učili poskytovat první pomoc. Pro naše nejmenší prvňáčky byl připraven program se Záchrannou službou Zlín, a potom navštívili základnu Hasičského záchranného sboru v Nerudově ulici. A bez programu nezůstali ani šesťáci, kteří pod vedením třídních učitelek a školní psycholožky pracovali na kamarádských vztazích ve svých kolektivech. Ostatně tohle téma je provázelo celým školním rokem.