Poznávání evropských zemí s eTwinningem

Projekt THINK, na kterém žáci III. B v rámci eTwinningu pracovali, přispěl k poznávání zemí Evropské unie. Jednou z projektových aktivit bylo najít informace, zpracovat je a představit určenou partnerskou zemi. Naši třeťáci vyhledávali v encyklopediích, na internetu a připravili prezentaci o Bulharsku. Z výstupů ostatních týmů se dozvěděli důležitá fakta i zajímavosti o ostatních zemích. Své znalosti si ověřili formou pracovních listů i online her.

Rok 2018 byl vyhlášen rokem světového kulturního dědictví, proto i některé aktivity v projektu byly zaměřené na poznávání kulturního bohatství našich partnerů. Jedna z maminek žáka III. B si pro třídu připravila zajímavou prezentaci o nejvýznamnějších památkách v České republice. Informace si žáci doplnili i návštěvou výstavy ke 20. výročí zapsání kroměřížského zámku a zahrad na seznam UNESCO, kterou nám doporučila MUDr. Eva Nováková z Klubu UNESCO Kroměříž.

Žáci z partnerských týmů připravili prezentace, videa či pracovní listy s těmi nejhezčími památkami ze svých zemí. Věděli jste, že původní způsob, jakým se připravuje pizza v Neapoli je součástí světového kulturního dědictví?

Kalendář akcí