Pasování prvňáčků na čtenáře

V Manském sále Arcibiskupského zámku v Kroměříži byli ve středu 25. května slavnostně pasováni na čtenáře také žáčci první třídy naší školy. Svůj čtenářský slib přednesli před zraky rodičů a dalších příbuzných, kteří je přišli podpořit v této slavnostní chvíli. Pasováni byli samotným zámeckým knihovníkem Cyrilem Měsícem. Akci pro malé čtenáře připravily pracovnice dětského oddělení Knihovny Kroměřížska.
Lenka Sakařová, třídní učitelka

Kalendář akcí