Pasování prvňáčků na čtenáře

V Manském sále Arcibiskupského zámku v Kroměříži byli ve čtvrtek 25. května slavnostně pasováni na čtenáře žáčci 1. ročníku naší školy. Svůj čtenářský slib přednesli před zraky rodičů a dalších příbuzných, kteří je přišli podpořit v této slavnostní chvíli. Pasováni byli samotným zámeckým knihovníkem Cyrilem Měsícem. Akci pro malé čtenáře připravily pracovnice Knihovny Kroměřížska a naše žáčky přivítali také zástupci zřizovatele školy Města Kroměříž – starosta Mgr. Tomáš Opatrný a místostarosta Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA.

Kalendář akcí