Informace k volbám do školské rady – zákonní zástupci žáků

Termín voleb: úterý 3. října 2017 od 7.00 do 8.30 a od 11:30 do 17:00 hod.

Místo voleb: vestibul školy

Způsob voleb: tajným hlasováním

Volební orgán: Mgr. Milan Budín, Mgr. Eva Babyštová, RNDr. Dagmar Vacková

Počet členů školské rady: zákonní zástupci žáků volí dva členy školské rady

 

Kandidátní listina zákonných zástupců žáků

  1. Dvorníková Gabriela, syn žákem III. B třídy
  2. Lednická Lenka, syn a dcera žáky III. B třídy
  3. Gába Petr, dcera žákyní III. A třídy
  4. Pospíšilová Šárka, dcera žákyní VIII. A třídy
  5. Trávníček Vojtěch, syn žákem VII. A třídy
  6. Zavadilová Marie, předsedkyně školské rady, dcera žákyní VIII. A třídy

 

V Kroměříži dne 19. 9. 2017

Mgr. Milan Budín – ředitel školy                                                                                                                 

Kalendář akcí