Green stories

Projekty mezinárodní spolupráce nabízí žákům příležitost ke spolupráci s partnery ze zemí Evropské unie. Této příležitosti letos využili i žáci VI. A a VI. B., kteří se zapojili do eTwinningového projektu „Green stories“. Projekt se zaměřil na téma ekologie. Žáci navázali partnerství se školami z Finska, Řecka a Španělska a v průběhu celého roku plnili spoustu zajímavých úkolů a aktivit.

Seznámili se aktivitou Mystery portrait. Šesťáci popsali svůj vzhled a přidali o sobě i další informace. Podle tohoto popisu pak děti z partnerského týmu kreslily jejich portréty. Naše práce si můžete prohlédnout v online galeriích.

https://www.emaze.com/@ALOICLCOI/finnish-team

https://www.emaze.com/@ALOICLCZZ/spanish-team

Pracovali s různými online nástroji, tvořili návrhy loga a volili to nejlepší. Vítězný návrh vytvořil žák VI. B třídy – Marcus Gremlica. Také se zabývali problematikou pravidel e-bezpečnosti a projektové netikety a následně z nich pak vytvořili společný plakát.

Projekt byl zaměřený na ekologické problémy. Šesťáci se seznámili s ohroženými druhy zvířat v České republice, vytvářeli pro partnery kvízy a hádali ohrožená zvířata podle popisu z partnerských zemí. Hlavní projektovou aktivitou bylo společné psaní příběhů s ekologickou tematikou. Žáci pracovali podle předem daného plánu v mezinárodních týmech. Každý z týmů psal příběh zaměřený na některý z ekologických problémů, kterému čelíme. Žáci jedné školy příběh začali, další na něj navázali a další postupně pokračovali. Všichni partneři tak společně napsali a ilustrovali šest různých příběhů.

https://www.storyjumper.com/book/read/155368081/Green-Planet

https://www.storyjumper.com/book/read/155770971/6460a7ff3464f

https://www.storyjumper.com/book/read/156309601/The-loss-of-biodiversity-An-insects-perspective-Green-Stories-eT

https://www.storyjumper.com/book/read/154295461/6458f79511b24

https://www.storyjumper.com/book/read/155365491/GREEN-STORIES-The-unwanted-present

https://www.storyjumper.com/book/read/155478901/644e06057b8ea

Projekt „Green stories“ se žákům velmi líbil, užili si spolupráci ve skupinách i využití různých webových nástrojů.  Přispěl k rozvoji jejich jazykových dovedností, zejména psaní a čtení. Poskytl jim příležitost k smysluplnému využití anglického jazyka v reálných situacích a motivaci do dalšího učení se anglickému jazyku.

Kalendář akcí