Easter creations – eTwinning

Letošní Velikonoce se žáci 4. ročníku v hodinách anglického jazyka účastnili eTwinningového projektu “Easter creations“, do něhož se zapojily školy z Polska, Anglie, Chorvatska, Řecka, Polska, Rumunska a Slovenska. Žáci tvořili velikonoční obrázky s přáním v anglickém jazyce a tato přáníčka jsme rozeslali do všech škol zapojených do projektu. Společně jsme také natočili velikonoční pozdrav s básničkou, ten jsme umístili na stránky eTwinningu. Seznámili jsme ostatní země s velikonočními tradicemi, které jsou u nás typické, a také jsme se s žáky dověděli o tradicích jiných zemí. Naším posledním úkolem, na kterém nyní pracujeme, je napsání společného velikonočního příběhu, který bude každá země ilustrovat.

Kalendář akcí