Divadlo v naší škole má již dlouholetou tradici.

Pro letošní rok jsme nastudovali  pohádku Jaroslava Pacovského Strach má velké oči. Režisérka a vedoucí divadla Renata Ševčíková s malými herci pilně pracovala a výsledek byl opravdu skvělý. Zahájili  jsme sezónu v dubnu premiérou na  festivalu Hulínské pohádkové jaro a pak na okresní přehlídce Pohádková Kroměříž, kde porota ohodnotila naši hereckou i režisérskou práci hned několika cenami.  Zvláště pak si ceníme Pohádkového  zvonečku,  coby hlavní ceny přehlídky.

V květnu jsme s pohádkou navštívili českou školu ve Vídni. Setkání s režisérem vídeňského divadla Zdeňkem Homolkou bylo pro nás odměnou, neboť jsme získali cenné odborné rady. A samozřejmě návštěva vídeňského Prátru byla malým hercům poděkováním za vynikající  divadelní práci v tomto školním roce.

Slavnostní  derniérou  jsme uzavřeli letošní činnost divadelního kroužku. Děkujeme všem příznivcům  s nimiž se každoročně  setkáváme v hledišti a těšíme se na nový školní rok opět s novou pohádkou.

Renata Ševčíková, vedoucí divadelního souboru

Kalendář akcí