Celoroční projekt THINK

V letošním školním roce se žáci III. B zapojili do eTwinningového projektu THINK. Jeho cílem bylo rozvíjet prostřednictvím literatury různé druhy myšlení, jako je konkrétní, abstraktní, analytické, kritické, logické, tvořivé a sociální.

Děti mají rády pohádky, proto byl vybrán Hans Christian Andersen a jeho Děvčátko se sirkami.  Nejprve se děti seznámily s autorem a jeho dílem a poté i s příběhem samotným, ale ten se jim zdál poněkud smutný. Proto všichni žáci z partnerských škol z Bulharska, Itálie a Polska začali pracovat a postupně vytvářeli pozitivnější verzi. Navrhovali postavy, diskutovali o zápletce, vymýšleli děj, rozvíjeli příběh. Výsledkem společného snažení je nový a podle zapojených žáků i hezčí příběh.

Projekt svými aktivitami přispíval k podpoře čtení, rozvíjel také dovednosti komunikativní a sociální, dovednosti v oblasti informačních technologií, dále tvořivost a empatii. Na příkladu hlavní postavy si děti uvědomily, že i když nám život přinese problémy, můžeme je překonat a svůj život změnit.

Kalendář akcí