Aktuality

Hodonínská muzea

Hodonínská muzea

Ve středu 21. 11. 2018 navštívili žáci 9. ročníku Hodonín. V Muzeu naftového dobývání a geologie jsme se z výkladu dozvěděli mnoho zajímavých informací, které nám doplnily teoretické poznatky získané ve vyučování. Výklad o průzkumu, dobývání a zpracování ropy byl velmi srozumitelný a názorný díky vystaveným modelům a nástrojům, které…

Historicko-fyzikální exkurze

Historicko-fyzikální exkurze

Žáci 9. ročníku se vydali 6. listopadu se svými třídními učitelkami na historicko-fyzikální exkurzi do Přerova. V rámci dějepisu navštívili v Muzeu Komenského animační program „Pod rudou hvězdou“. Na časové ose se posunuli do druhé poloviny 20. století a stali se očitými svědky klíčových událostí, jakými…

Deváťáci na COPTu

Deváťáci na COPTu

V letošním školním roce pořádá Střední škola – COPT Kroměříž pro žáky základních škol projektové dny. My jsme to pojali jako zpestření výuky a dva projekty jsme si vybrali. V září se žáci IX. A seznámili se základy moderních inteligentních elektroinstalací, se kterými se…

HALLOWEEN PARTY

HALLOWEEN PARTY

Začátkem listopadu jsme si ve škole připomněli svátek, jenž má původ v anglicky mluvících zemích. Děti ho milují, neboť se mohou obléct do kostýmů za zombie, kostlivce a další strašidelné bytosti a zažít tak, co je typické pro děti v zemích, jejichž jazyk se…

Žáci 4. ročníku oslavili výročí 100 let vzniku ČSR projektem

Žáci 4. ročníku oslavili výročí 100 let vzniku ČSR projektem

Obě naše čtvrté třídy se v uplynulém týdnu intenzivně věnovaly důležitému stoletému výročí založení Československé republiky. V pátek 26. října jsme aktivity spojené s tímto výročím završili malým projektem, kdy děti všechny získané informace zúročily při vyplňování vlastní „občanské knížky.“ Obě třídy se také společně…