Blíží se zápis do 1. ročníku

Zápis k základnímu vzdělávání se uskuteční v úterý 10. dubna ve středu 11. dubna 2018, oba dny od 14:00 hod. do 18:00 hod. v přízemí budovy školy.

Zápis se týká dětí, které dovrší šesti let do 31. 8. 2018 a také dětí, které měly odloženu školní docházku o jeden školní rok (letos přijdou k zápisu podruhé).

K zápisu se může dostavit i dítě, které dovrší šesti let věku po 31. 8. 2018. Pokud dítě dosáhne 6 let v době od 1. 9. do 31. 12. 2018, je nutné doložit k zápisu  doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC). Pokud dítě dosáhne šesti let v době od 1. 1. do 31. 8. 2019, je nutné doložit navíc doporučení odborného lékaře.

Zákonní zástupci mají právo přihlásit své dítě k zápisu k základnímu vzdělávání do kterékoli základní školy dle vlastního uvážení.

Zákonný zástupce se dostaví s dítětem a při zápisu předloží průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že zákonný zástupce bude žádat odklad, není nutné, aby se dostavil s dítětem.

V případě, že zákonný zástupce dítěte žádá o odklad školní docházky o jeden školní rok, předloží doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud zvažujete odklad, doporučujeme objednat se v PPP již nyní z důvodu dlouhých objednacích lhůt na vyšetření.

Kalendář akcí