Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

Zápis k základnímu vzdělávání se uskuteční v úterý 4. dubna ve středu 5. dubna 2017, oba dny od 14:00 hod. do 18:00 hod.

Zápis se týká dětí, které dovrší šesti let do 31. 8. 2017 a také dětí, které měly odloženu školní docházku o jeden školní rok (letos přijdou k zápisu podruhé).

Zákonný zástupce se dostaví s dítětem a při zápisu předloží průkaz totožnosti a rodný list dítěte.

V případě, že zákonný zástupce dítěte bude žádat odklad školní docházky o jeden školní rok, předloží doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud zvažujete odklad doporučujeme objednat se v PPP již nyní z důvodu dlouhých objednacích lhůt na vyšetření.

Ke stažení:

Kalendář akcí