Školní psycholog

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, milí žáci a všichni, kdo čtete tyto řádky,

jmenuji se Barbora Francová a jako školní psycholog od září 2016 zde působím na tři dny v týdnu. Mým úkolem je pracovat s dětmi, s pedagogy a s rodiči a tyto planetky propojovat v jeden svět.

Má náplň práce

Dětem nabízím pomoc a podporu, když:

 • mají problémy s učením doma nebo ve škole
 • mají problémy s kamarády, spolužáky, školáky i záškoláky
 • chtějí zjistit, co je baví a v čem se mohou dále rozvíjet
 • mají potíže doma
 • je přepadla tréma, smutek, strach nebo je něco je trápí
 • si potřebují popovídat a neví s kým
 • si chtějí odpočinout, uvolnit se, mít se fajn J

úterý, středu a pátek během velké přestávky se na žáky těším ve své pracovně, která bude otevřená a nabídne dětem prostor pro kreativní vyřádění, hry a odpočinek mezi vyučováním.

Třídám nabízím pomoc a podporu:

 • ke vzájemnému poznání spolužáků
 • v prevenci rozvoje rizikového chování
 • jak se naučit dobře spolu ve třídě vycházet
 • při řešení náročných situací, které ve třídě nastaly

Aby mohly Vaše děti služeb pro třídy využít, je potřeba získat Váš souhlas. Udělením generálního souhlasu akceptujete působení školního psychologa na škole. Pokud se rozhodnete, že generální souhlas s činností školního psychologa nepodepíšete, nemám právo Vašemu dítěti uvedené služby poskytovat a v případě třídního programu řízeného psychologem bude trávit čas odděleně v náhradní třídě. Pro další specifičtější práci s jednotlivými dětmi je třeba Váš individuální souhlas (o nabídce spolupráce budete v tomto případě předem informováni a požádáni o souhlas).

Rodičům a zákonným zástupcům nabízím setkání, když:

 • si chcete popovídat o výchovných nebo výukových potížích
 • zvažujete, kam dítě dále profesně i volnočasově směřovat, rozvíjet
 • si chcete popovídat o věčných radostech a strastech rodičovství
 • máte pocit, že Vaše dítě něco trápí
 • přijde náročná rodinná nebo životní situace

Jsem vázána mlčenlivostí a s citlivými údaji, které ve své práci získám, zacházím v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Tímto garantuji, že všechny informace z konzultací či šetření jsou důvěrné a bez souhlasu zákonného zástupce dětí nebudou poskytovány dalším osobám.

 Kontaktní údaje

Neváhejte přijít se se mnou seznámit, prohlédnout si kancelář, kde s dětmi pracuji, popovídat si o všem, co Vás zajímá. Dveře jsou pro Vás i žáky otevřené.

Kontaktovat mě můžete osobně, telefonicky či e-mailem. Vzhledem k tomu, že během dne pracuji také v různých částech školy, domluvte se semnou prosím na setkání předem, abychom na sebe měli dostatečný čas a prostor. Těším se na setkání s Vámi.

Nabídka konzultačních hodin (je možné domluvit se i na jiný čas):

  Sudý týden Lichý týden
pondělí
úterý 7:00 – 14:30 9:00 – 16:30
středa 7:00 – 14:30 9:00 – 16:30
čtvrtek
pátek 7:00 – 11:00 7:00 – 11:00

 

Mgr. Barbora Francová

pracovna: 1. patro, napravo – konec chodby

telefon: 722 258 662, mobil: 725 502 471 

e-mail: psycholog@zskomenskeho.cz