Školní psycholog

Mgr. Lukáš Franc

Pracuji poradensky a terapeuticky s dětmipedagogy a rodiči. Mám ukončený postgraduální pětiletý psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii. Skrze kurzy jsem vzdělán v motivačních rozhovorech, krizové intervenci, prevenci relapsu a v práci s traumatem dětí a dospělých.

Na škole působím čtyři dny v týdnu od pondělí do čtvrtka, v pátek mě zastihnete na telefonu a emailu.

Dětem nabízím pomoc a podporu, když:

 • mají problémy s učením doma nebo ve škole
 • mají problémy s kamarády, spolužáky, školáky, dospělými
 • chtějí zjistit, co je baví a v čem se mohou dále rozvíjet
 • mají potíže doma
 • je přepadla tréma, smutek, strach nebo je něco trápí
 • se jim nedaří se zklidňovat, jsou ve stresu
 • si potřebují popovídat, svěřit se

O velkých přestávkách se na žáky těším ve své pracovně, kde dětem nabídnu klidný prostor pro odpočinek mezi vyučováním.

Třídám nabízím pomoc a podporu:

 • ke vzájemnému poznání spolužáků
 • v naučení se, jak spolu dobře ve třídě vycházet
 • při řešení náročných situací, které ve třídě nastaly

Aby mohly Vaše děti služeb pro třídy využít, je potřeba získat Váš souhlasUdělením generálního souhlasu akceptujete působení školního psychologa na škole. Pokud se rozhodnete, že generální souhlas s činností školního psychologa nepodepíšete, nemám právo Vašemu dítěti uvedené služby poskytovat a v případě třídního programu řízeného psychologem bude trávit čas odděleně v náhradní třídě. Pro další specifičtější práci s jednotlivými dětmi je třeba Váš individuální souhlas (o nabídce spolupráce budete v tomto případě předem informováni a požádáni o souhlas).

Rodičům a zákonným zástupcům nabízím setkání, když:

 • si chcete popovídat o výchovných nebo výukových potížích
 • zvažujete, kam dítě dále profesně i volnočasově směřovat, rozvíjet
 • máte pocit, že Vaše dítě něco trápí
 • přijde náročná rodinná nebo životní situace

Mlčenlivost

Jsem vázán mlčenlivostí a s citlivými údaji, které ve své práci získám, zacházím v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Tímto garantuji, že všechny informace z konzultací či šetření jsou důvěrné a bez souhlasu zákonného zástupce dětí nebudou poskytovány dalším osobám.

Kontaktní údaje

Neváhejte přijít se se mnou seznámit, prohlédnout si kancelář, kde s dětmi pracuji, popovídat si o všem, co Vás zajímá, domluvit se na spolupráci. Dveře jsou pro Vás i žáky otevřené.

Kontaktovat mě můžete osobně – zejména v konsultačních hodinách, telefonicky (725 502 471) či e-mailem (psycholog@zskomenskeho.cz). Můžeme si domluvit schůzku. Těším se na setkání s Vámi.

Konsultační hodiny (jsem k dispozici bez předchozí domluvy)

ÚT 15:00 – 17:15

ČT 7:00 – 9:00

Kalendář akcí