Projekt Inovativní přístup k výuce angličtiny na školách ve Zlínském kraji

logo-eu-projekt3

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0033

V roce 2012 se naše škola spolu se 16 dalšími školami zapojila do projektu Inovativní přístup k výuce angličtiny na školách ve Zlínském kraji. Jeho cílem je modernizace, zkvalitnění a zatraktivnění výuky anglického jazyka. Využití moderních a netradičních vzdělávacích metod a forem výuky spolu s integrací rodilých mluvčích do vzdělávání přispívá k rozvíjení klíčových kompetencí žáků a motivuje je k dalšímu studiu anglického jazyka.   Projektové aktivity, kterých se účastníme:

1. Vytvoření podmínek

Součástí projektu je i vybavení školy velkoplošnou televizí s dotykovým rámem, notebooky a tablety pro výuku anglického jazyka.

2. Integrace rodilých mluvčích do výuky

Výuku žáků 8. ročníku zpestřuje rodilý mluvčí p. Jonathan Blowers.

3. Anglické dny a týmová spolupráce

Součástí aktivity jsou tematicky zaměřené projektové dny s angličtinou, využívání ICT a vytváření prezentací o Zlínském kraji, které vrcholí krajským kolem soutěže.

4. Anglická škola

Skupina žáků z 1. stupně stráví den s využitím výukově zábavných programů v krajském centru v Uherském Brodu. Skupina žáků z 2. stupně prožije třídenní pobyt s angličtinou v rámci Outdoorových aktivit.

5. Partnerství ZŠ a SŠ

Tato aktivita umožní žákům ověřit si svou úroveň znalostí AJ formou e-learningových testů a náslechem v 1. a 4. ročníku partnerské střední školy.

6. Léto plné angličtiny

Žáci, kteří se aktivně zapojují do projektových aktivit, se mohou zúčastnit týdenního tábora s výukou angličtiny vedenou rodilými mluvčími.  

Kalendář akcí