Buď fit – soutěž žáků I. stupně

Jeden z posledních letních dní se na školním hřišti podařilo zachytit našim sportovcům z prvního stupně. Paní učitelky pro ně totiž ve středu 19. září uspořádaly legendární sportovní soutěž „Buď fit“, na kterou se mnozí borci pravidelně těší. Jako vždy mohli poměřit své síly v disciplínách jako je běh, hod na cíl, skok, hod na koš, dřep a leh – sed. Počasí nám opravdu přálo a hojná účast sportovců od první do páté třídy korunovala příznivý průběh celé akce. Vždyť se sešlo 56 dětí! Výsledky klání v jednotlivých kategoriích se ti nejúspěšnější dozvědí od pana ředitele ve školním hlášení.